Kanalete za odvodnjavanje meteorne vode

Feb - 04 2021 | By

Na tržišču lahko najdemo najrazličnejše kanalete za odvodnjavanje meteorne vode. Na voljo so številni modeli in izvedbe, saj se proizvajalci trudijo, da bi s svojimi produkti ustregli čim širšemu krogu uporabnikov  – tako tistim, ki iščejo izdelke za odvodnjavanje domačega dvorišča, kot za projektante, ki načrtujejo ureditev javnega trga ali ulice. Prav tako pa so na voljo tudi produkti, ki ustrezajo najvišjim zahtevam in so tako primerni za najbolj obremenjene površine, kakršne so recimo letališča.

kanalete za odvodnjavanje

Kanalete za zasebna dvorišča

Na zasebnih dvoriščih je odvodnjavanje prav tako pomembno urediti kot povsod drugje. Običajno so zasebna dvorišča tlakovana ali asfaltirana, zaradi česar meteorna voda nima kam odteči oziroma ne more ponikniti v zemljo. V takšnem primeru je treba na dvorišče vgraditi vsaj odtočni jašek, še bolje pa se je odločiti za linijsko odvodnjavanje, pri katerem se uporablja odtočne kanale oziroma kanalete.

Z njimi lahko učinkovito poskrbite za odvodnjavanje meteorne vode iz svojega dvorišča, pri čemer imate na voljo številne modele, med katerimi lahko izbirate. Pri tem je treba poleg same funkcionalnosti in učinkovitosti upoštevati tudi estetski vidik, kar dandanes ni težko, saj se za to trudijo tudi proizvajalci.

Javne in druge bolj obremenjene površine

Za bolj obremenjene površine, kot so recimo parkirišča pred poslovnimi stavbami in trgovinami, javni trgi, ceste, pločniki in podobno, pa je treba izbrati kanalete, ki bodo te obremenitve zlahka prenašale. Pri tem je treba upoštevati tako obremenitveni razred kot to, da bo sistem za odvodnjavanje tak, da bo lahko odvedel tudi večje količine meteorne oziroma odpadne vode.

Prav zato je treba takšen sistem načrtovati še bolj premišljeno. Bolj ko je neka površina obremenjena s pešci, kolesarji, avtomobili in drugim prometom, bolj premišljeno je treba načrtovati odvodnjavanje ter izbrati temu primeren sistem, ki bo kos vsem obremenitvam in tudi zunanjim dejavnikom – zmrzali, nizkim in visokim zunanjim temperaturam, soli za posipanje cest …

Hkrati pa je pri vgrajevanju sistema za odvodnjavanja na pohodnih in povoznih površinah treba misliti še na to, da rešetke ali drugi elementi sistema niso moteči za pešce, kolesarje in druge udeležence prometa.