Kanalete z rego z nizko vgradno višino

Apr - 11 2021 | By

kanalete z rego
Kanalete z rego – Odvodnjavanje.si

Kanalete z rego so primerne tudi za površine, za katere je značilna nizka vgradna višina. Ta pri urejanju odvodnjavanja lahko predstavlja problem, saj so previsoki elementi lahko moteči, ob njih se lahko kdo spotakne itd. Zaradi tega je zelo pomembno izbrati takšne s čim nižjo vgradno višino, kar poskrbi tudi za lepši videz površine, saj se praktično zlijejo z njo. Tako bo za odvodnjavanje padavinske vode poskrbljeno na skorajda neopazen in nemoteč način.

Odvodnjavanje javnih trgov in drugih podobnih površin

Tudi na javnih trgih in drugih podobnih površinah je treba poskrbeti za čim bolj učinkovito odvodnjavanje meteorne vode, saj sicer ta na površini lahko začne zastajati, se tam predolgo zadržuje oziroma se pojavijo druge težave z njo. Vendar pa je treba izbrati primeren sistem za odvodnjavanje oziroma kanalete, ki bodo primerne za uporabo na takšni površini.

Kanalete z rego so še posebej primerne za odvodnjavanje meteorne in površinske vode iz javnih trgov in drugih podobnih površin, za katere je značilna nizka vgradna višina, pa tudi to, da je pri odvodnjavanju treba misliti tudi na videz celote – na to, kakšen bo vizualni izgled celotne površine.

Na tak način je možno tako površino zelo estetsko urediti, za kar so hvaležni številni arhitekti in urbanisti, saj tako lažje uresničijo svoje arhitekturne zamisli, hkrati pa je poskrbljeno tudi za funkcionalnost površine in tudi samega odvodnjavanja, ki lahko tako nemoteno poteka, ne da bi bilo moteče za okolico ali udeležence v prometu.

kanalete za odvodnjavanje

Gre torej za zelo uporabno rešitev, ki ima številne prednosti ter je nastala na podlagi dolgoletnih izkušenj s podobnimi proizvodi in analiziranja zahtev strank ter njihovih potreb. Tako je nastala ne le nadvse funkcionalna, ampak tudi prilagodljiva rešitev, ki jo je možno uporabiti na številnih javnih površinah.

Številne prednosti in učinkovito odvodnjavanje

Kanalete z rego imajo naslednje značilnosti, zaradi katerih se jih splača izbrati:

  • nizka vgradna višina,
  • neopaznost,
  • izredna prilagodljivost,
  • za posebne arhitekturne zahteve,
  • učinkovito in varno odvodnjavanje,
  • enakomerno distribuiranje meteorne vode,
  • različni dodatki.