Kaj je uporabno dovoljenje?

Dec - 24 2015 | By

uporabno dovoljenjeVsem dobro znano je gradbeno dovoljenje, saj zanj zelo velikokrat slišimo, poleg gradbenega pa je zelo pomembno tudi uporabno dovoljenje, ki ga prav tako izda upravna enota. Gradbeno dovoljenje je osnova za izdajo uporabnega dovoljenja, gre pa za dovoljenje, ki določa začetek uporabe objekta oziroma to, da se objekt lahko uporablja, saj je gradnja skladnja z gradbenim dovoljenjem, izpolnjuje vse bistvene zahteve, jo je mogoče uporabljati in je zanjo izdelan ustrezen projekt vseh gradbenih del.

Vsaka gradnja oziroma vsak objekt mora imeti tako gradbeno kot uporabno dovoljenje, za kar mora poskrbeti investitor oziroma lastnik objekta, torej tisti, ki gradi. To nalogo lahko opravi sam ali pa jo zaupa strokovnjakom oziroma arhitekturnemu biroju, kjer se ukvarjajo prav s pripravo dokumentacije za gradbeno, uporabno in druga dovoljenja ter gradnje. Arhitekturni biro investitorju omogoča celovito rešitev od a do ž na enem mestu brez iskanja ustreznih strokovnjakov drugod, hkrati pa na tak način postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja poteka tudi najbolj enostavno za investitorja, predvsem pa veliko hitreje, kot če se tega loti sam.

Kaj vse mora dokumentacija za uporabno dovoljenje vsebovati, določa ustrezna zakonodaja, ki predpisuje tudi različne tipe objektov, med katerimi obstajajo določene razlike tudi v pripravi dokumentacije. V osnovi se objekti ločujejo na enostavnejše in zahtevnejše objekte, za katere je treba pripraviti in izdelati še več dokumentacije in dokazil o ustreznosti in zanesljivosti samega objekta za bivanje oziroma vse druge dejavnosti, ki se bodo odvijale v njem.

Kot je bilo že napisano, je osnova za uporabno dovoljenje dobro pripravljen projekt za gradbeno dovoljenje, zato se priprava in izdaja uporabnega dovoljenja pravzaprav začne že s pripravo gradbene dokumentacije, ki mora biti čim boljše in izčrpno pripravljena. Tako investitor ne bo imel težav ne le s pridobitvijo gradbenega, temveč tudi uporabnega dovoljenja, predvsem pa bo dobil odlično načrtovan in izdelan objekt, kakršnega si je predstavljal in tudi želel.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.