Izdelava prototipov zasnovana na metodah dodajanja

Nov - 21 2019 | By

Na trgu je vse več novih sodobnih metod, ki inženirjem in drugim strokovnjakom v veliki meri pomagajo uresničevati njihove zamisli. V povezavi z izdelavo prototipov v osnovi ločimo dva načina izdelave. Naprej je to tradicionalna metoda. Ta se uporablja že zelo dolgo časa, znana pa je po tem, da temelji na odvzemanju.

Izdelava prototipov pa lahko temelji tudi na metodah dodajanja. Tukaj gre za hitro izdelavo prototipov. Tanke plasti se dodajajo druga na drugo, vse dokler ne nastane celota. Obe metodi, torej metoda odvzemanja in metoda dodajanja, se ponašata s svojimi specifičnimi značilnosti pa tudi prednostmi.

Prednosti metode dodajanja

Hitra izdelava prototipov torej temelji na metodi dodajanja. Deli pri tem lahko privzemajo tudi zelo zapletene geometrijske oblike, izdelava zahteva malo znanja tehnike in pogosto ne zahteva niti človeške intervencije.

Prototip zasnovan na metodah dodajanja

Prednosti metode odvzemanja

Izdelava prototipov lahko torej temelji tudi na tehniki oziroma metodi odvzemanja. Zanjo je značilna natančnost, finiširanje, masovna proizvodnja, izbira materialov in izdelki zelo velikih dimenzij.

Prvi izdelek serije se imenuje prototip

Ko se naredi prvi izdelek neke serije, ga poimenujemo prototip. Vsekakor pa so njegove funkcije lahko najrazličnejših tipov, na primer predserijskega, tehničnega, funkcionalnega ali konceptualnega. Izdelava prototipov predserijskega tipa bi bila v resnici lahko tudi končni produkt, ker so popravki v tej stopnji le maloštevilni in postranski. Ta tip pogosto pride v poštev za izdelavo modelov, katerih izdelava je zapletenejša.

Eden od postopkov hitre izdelave prototipov

Hitra izdelava prototipov, na primer, poteka v procesu 3D tiskanja. Tovrstni postopek se pojavlja v zadnjih nekaj desetletjih. Zanj potrebujemo trirazsežni model, ki se izdela na podlagi enega od CAD paketov, ki je zapisan v STL formatu.

Jedro same naprave pri tem postopku predstavlja tiskalna glava, ki je takšna, kot jo, na primer, lahko vidite v večjih industrijskih tiskalnikih, ki jih namenjamo za tiskanje reklamnih letakov.

Več o sami tehnologiji si lahko preberete na spletni strani Deproma.si.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.