Betonske kanalete z izjemno zmogljivostjo

Dec - 28 2021 | By

betonska kanaleta

Izjemna zmogljivost, ki jo imajo betonske kanalete, prepriča tudi najbolj zahtevne naročnike, izvajalce in projektante, ki načrtujejo sisteme za odvodnjavanje meteorne oziroma odpadne vode. Takšni sistemi morajo biti s svojo učinkovitostjo prilagojeni potrebam površine, v katero so vgrajeni, kar pomeni, da je treba pri površinah z večjimi zahtevami še bolj skrbno izbrati ustrezen sistem, da bo ta lahko res odvedel prav vso meteorno vodo.

Zalivanje objektov z meteorno vodo se da preprečiti

Po močnejših neurjih, ki jih je zaradi podnebnih sprememb vedno več, velikokrat slišimo novice, da je meteorna voda zalila ceste, parkirišča in celo objekte. V takšnih primerih se pokaže, kako pomemben je čim bolj zmogljiv sistem za odvodnjavanje meteorne vode, ki zmore v kratkem času odvesti čim večjo količino vode. Na površinah, ki se nahajajo v bližini objektov ali pa gre za javne površine, ceste, pločnike in podobno, ki morajo biti dostopne in prehodne tudi ob neurjih, je zato smiselno vgraditi visoko zmogljive betonske kanalete. Z njihovo pomočjo je namreč možno preprečiti težave z meteorno oziroma padavinsko vodo, kot so zalivanje površin in objektov, vdor vode v kleti in stanovanja in podobno. Pomembno je le izbrati ustrezen model, ki bo dovolj učinkovit.

Zastareli sistemi za odvodnjavanje niso dovolj učinkoviti

odvodnjavanje

Danes je odvodnjavanje pri novogradnjah natančno predpisano z zakoni in odloki, zato je zanj tam načeloma dokaj dobro poskrbljeno. Nekoč je bila zakonodaja nekoliko drugačna oziroma pomanjkljiva, zato odvodnjavanje ne služi svojemu namenu- Pri starejših objektih in površinah, ki so bile urejene že mnogo desetletij nazaj, sistem za odvodnjavanje tako ni vedno najboljši, ga sploh ni ali pa ni prilagojen na vso količino padavinske vode, ki se vanj zlije ob večjih neurjih. V takšnih primerih se je pametno odločiti za vgradnjo novega sistema, pri čemer bodo nove betonske kanalete poskrbele za to, da meteorna voda odteče in ne povzroča težav tudi ob večjih deževjih oziroma neurjih, ko jo v zelo kratkem času zapade zelo veliko.

Pri tem pa velja opozorilo, da ni dovolj le, da poskrbite za vgradnjo sistema za odvodnjavanje, ampak mora biti ta tudi pravilno načrtovan – pred njegovo izbiro je zato treba narediti hidravlični izračun, na podlagi katerega lahko določimo, kako zmogljiv sistem potrebuje določena površina.